Magnus Larsson

Socionom & leg. psykoterapeut

Magnus Larsson

Socionomexamen
Grundutbildning i Kognitiv beteendeterapi (steg 1)
Grundutbildning i Dialektisk beteendeterapi
Psykoterapeutprogrammet med inriktning KBT (steg 2)

Handledar- och lärarutbildning i psykoterapi

Arbetslivserfarenhet

Utredning och behandling inom socialtjänsten
Kurator Ungdomsmottagning
Fältsekreterare och behandlare kommunal öppenvård
Psykoterapeutiskt behandlingsarbete Barn och ungdomspsykiatri

Handledning: Socialtjänst

Organisationsutveckling grupp/ledarskap: privata bolag

Om Magnus Larsson

Text kommer inom kort…