Magnus Larsson

Socionom & leg. psykoterapeut

Magnus Larsson

Socionomexamen
Grundutbildning i Kognitiv beteendeterapi (steg 1)
Grundutbildning i Dialektisk beteendeterapi
Psykoterapeutprogrammet med inriktning KBT (steg 2)

Arbetslivserfarenhet

Utredning och behandling inom socialtjänsten
Kurator Ungdomsmottagning
Fältsekreterare och behandlare kommunal öppenvård
Psykoterapeutiskt behandlingsarbete Barn och ungdomspsykiatri

Om Magnus Larsson

Text kommer inom kort…