• Mari Ståhl

    Socionom & leg. psykoterapeut

  • Mari Ståhl

    Socionom & leg. psykoterapeut

  • Mari Ståhl

    Socionom & leg. psykoterapeut

Mari Ståhl

Socionomexamen
Systemisk familjeterapiutbildning (BAM)
Grundutbildning i kognitiv beteendeterapi (Steg 1)
Psykoterapeutprogrammet med inriktning KBT (Steg 2)

Arbetslivserfarenhet

Utredning och behandling inom socialtjänsten
Miljöterapi inom institutionsvård dygnet runt
Behandling inom psykiatrisk öppenvårdsmottagning specialist enhet mot ätstörningar
Psykoterapeutisk behandlingsarbete Barn- och ungdomspsykiatri
Konsultation/handledningsuppdrag


Jag har valt att inrikta verksamheten på … behandlingar och handledning inom skola och landsting. Utifrån min skolning och erfarenhet så lägger jag ofta tyngdpunkt på det konkreta beteendet, där inlärnings-, evolutions- och utvecklingspsykologi är centrala teorier i förståelsen kring vad som händer med och omkring oss. Genom kunskapsmässig förståelse av oss själva så kommer förståelse av vår omgivning och därmed lösningar.

Aktuella uppdrag / avtal:

Handlednings uppdrag inom skolhälsovård, gymnasieförbund, HVB.

Avtal Tandvårdsavtal med specialist tandvården i Kalmar län, Psykiatriförvaltningen i Kalmar landsting, handledaravtal med Kalmar landsting, ackrediterings avtal inom KBT/ rehabiliteringsgarantin vilket kommer att upphöra 2018-08-30. Avtal med Euro Accident försäkring och hälsa