Organisation

Tydliga förväntningar, bra förutsättningar och gott socialt stöd…

Organisation

Tydliga förväntningar, bra förutsättningar och gott socialt stöd är grunden i all organisationspsykologi. När människor mår bra, känner sig stimulerade och trygga på sin arbetsplats så ökar förutsättningarna för fokus på arbetsuppgifterna och framtiden.

  • Organisationsanalys

    Våra organisationspsykologiska utgångspunkter finns inom systemteori, inlärningsteori och kognitiv teori. Vi är även inspirerade av socialkonstruktionistisk teori samt socialpsykologisk forskning. Vi är måna om att en organisationsanalys inte blir en skrivbordsprodukt utan gör en skillnad för uppdragsgivaren.

  • Grupputveckling

    I en välfungerande arbetsgrupp lägger deltagarna sitt engagemang på att lösa en gemensam uppgift och det gemensamma resultatet blir mer än summan av delarna. Vi jobbar för varandra och gruppens medlemmar har en hög yrkesstolthet. Gruppen som plattform för att lösa en arbetsuppgift kan vara oslagbar. Men lika kraftfull som en fungerande arbetsgrupp kan vara, lika begränsande och destruktiv kan en icke fungerande arbetsgrupp vara. I samarbete med vår uppdragsgivare utformar vi ett upplägg som kan innefatta gruppövningar och utbildningsmoment som stärker gruppens kommunikation och identitet.

  • Ledarskapsutveckling

    Ledarskap kräver bland annat självinsikt och förmåga till själv reflexion. Du behöver också en god allmän kunskap i mänskligt beteende som individ och i grupp. Handledning och utbildning är ett sätt att säkerställa ett gott och hållbart ledarskap.