Utbildning

Här kan du se mer om utbildningar…

Utbildning

Vi skräddarsyr utbildningar utifrån era behov. Du kommer med ett önskemål och vi ger ett förslag på upplägg som matchar. Vi ger utbildningar inom områden som systemteori och kognitiv beteendeteori kopplat till olika symtom och mänskligt beteenden. Vi kan föreläsa om barn, ungdom och familj och vi har även hållit föreläsningar i krispsykologi.

  • Systemteori

    Systemteori är en robust teori för att beskriva och förstå mänskligt beteende i sitt sammanhang. Vi kan utbilda i systemteori och i hur olika symtom och beteenden kan förstås i en systemisk kontext.

  • Kognitiv- och beteendeteori

    Vi utbildar i hur kognitiv- och beteendeteori är relevant för mänskligt beteende och mående i sociala sammanhang.

  • Barn, ungdom och familj

    Samtalsbolaget har en lång erfarenhet av att jobba med barn, ungdomar och familjer inom socialtjänst och BUP. Därför är detta ett område som ligger oss varmt om hjärtat. Vi är välbevandrade i anknytningsteori, socialinlärningsteori, samspel och kommunikation.