Magnus Larsson

Socionom & leg. psykoterapeut

Magnus Larsson

Socionomexamen
Grundutbildning i Kognitiv beteendeterapi (steg 1)
Grundutbildning i Dialektisk beteendeterapi
Psykoterapeutprogrammet med inriktning KBT (steg 2)

Handledar- och lärarutbildning i psykoterapi

Arbetslivserfarenhet

Utredning och behandling inom socialtjänsten
Kurator Ungdomsmottagning
Fältsekreterare och behandlare kommunal öppenvård
Psykoterapeutiskt behandlingsarbete Barn och ungdomspsykiatri

Handledning: Socialtjänst

Organisationsutveckling grupp/ledarskap: privata bolag

Om Magnus Larsson

Aktuella uppdrag / avtal:

Handlednings uppdrag inom socialtjänst, psykiatri, steg-1 KBT, egenterapier.

Avtal med följande:

  •  Tandvårdsavtal med specialist tandvården i Region Kalmar
  • Psykiatriförvaltningen i Region Kalmar
  • Handledaravtal med Region Kalmar
  • Vårdavtal psykisk hälsa region Kalmar län sedan 2018-09-01.
  • Euro Accident försäkring och hälsa