• Mari Ståhl

  Socionom & leg. psykoterapeut

 • Mari Ståhl

  Socionom & leg. psykoterapeut

 • Mari Ståhl

  Socionom & leg. psykoterapeut

Mari Ståhl

Socionomexamen
Systemisk familjeterapiutbildning (BAM)
Grundutbildning i kognitiv beteendeterapi (Steg 1)
Psykoterapeutprogrammet med inriktning KBT (Steg 2).

Handledare och lärare i KBT

Arbetslivserfarenhet

Utredning och behandling inom socialtjänsten
Miljöterapi inom institutionsvård dygnet runt
Behandling inom psykiatrisk öppenvårdsmottagning specialist enhet mot ätstörningar
Psykoterapeutisk behandlingsarbete Barn- och ungdomspsykiatri
Konsultation/handledningsuppdrag

Aktuella uppdrag / avtal:

Handlednings uppdrag inom skolhälsovård, HVB, primärvård barn/ungdom/vuxen, personalvårdsuppdrag, välgörenhetsorganisationer, steg-1 KBT, egenterapier.

Avtal med följande:

 •  Tandvårdsavtal med specialist tandvården i Region Kalmar
 • Psykiatriförvaltningen i Region Kalmar
 • Handledaravtal med Region Kalmar
 • Vårdavtal psykisk hälsa region Kalmar län sedan 2018-09-01.
 • Euro Accident försäkring och hälsa