• Mari Ståhl

  Socionom & leg. psykoterapeut

 • Mari Ståhl

  Socionom & leg. psykoterapeut

 • Mari Ståhl

  Socionom & leg. psykoterapeut

Mari Ståhl

Socionomexamen
Systemisk familjeterapiutbildning (BAM)
Grundutbildning i kognitiv beteendeterapi (Steg 1)
Psykoterapeutprogrammet med inriktning KBT (Steg 2)

Arbetslivserfarenhet

Utredning och behandling inom socialtjänsten
Miljöterapi inom institutionsvård dygnet runt
Behandling inom psykiatrisk öppenvårdsmottagning specialist enhet mot ätstörningar
Psykoterapeutisk behandlingsarbete Barn- och ungdomspsykiatri
Konsultation/handledningsuppdrag

Aktuella uppdrag / avtal:

Handlednings uppdrag inom skolhälsovård, gymnasieförbund, HVB.

Avtal med följande:

 •  Tandvårdsavtal med specialist tandvården i Kalmar län
 • Psykiatriförvaltningen i Kalmar landsting
 • Handledaravtal med Kalmar landsting
 • Vårdavtal psykisk hälsa region Kalmar län sedan 2018-09-01.
 • Euro Accident försäkring och hälsa