Om oss

Om Samtalsbolaget…

Om oss

Samtalsbolaget är ett nätverk av konsulter i psykoterapi och psykologi. Vi har var och en egna företag och vi kan utföra uppdrag enskilt eller tillsammans.  Förutom gemensam hemsida delar vi mottagning på Kvarnholmen i Kalmar.

  • Joakim Frisk

    Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare I psykoterapi & specialist i klinisk psykologi

Utbildning

Psykologprogrammet Kognitiv psykoterapi (steg 1) med fördjupning i organisationsutveckling

Psykoterapeutprogrammet med inriktning familjeterapi (steg 2)

Vidareutbildning i Neuropsykiatrisk diagnostik och behandling

UGL Utveckling av grupp och ledare

Utbildad i familjerekonstruktion Linköpings universitet

Handledarutbildningen i systemteoretisk psykoterapi (UHÄ)

Specialistexamen i klinisk psykologi med inriktning behandling/psykoterapi (Sveriges psykologförbund)

Arbetslivserfarenhet

Psykoterapi och utredning Barn- och ungdomspsykiatri

Företagshälsovård

Adoptionsutredningar

Utbildningar och föreläsningar på temat systemisk familjebehandling i öppenvård

Handledning BUP, socialtjänst, steg-1 (UHÄ), HVB

Magnus Larsson

Socionom & leg. psykoterapeut

Utbildning

Socionomexamen
Grundutbildning i Kognitiv beteendeterapi (steg 1)
Grundutbildning i Dialektisk beteendeterapi
Psykoterapeutprogrammet med inriktning KBT (steg 2)

Handledar- och lärarutbildning i psykoterapi

Arbetslivserfarenhet

Utredning och behandling inom socialtjänsten
Kurator Ungdomsmottagning
Fältsekreterare och behandlare kommunal öppenvård
Psykoterapeutiskt behandlingsarbete Barn och ungdomspsykiatri

Har avtal med landstinget i Kalmar angående rehabiliteringsgarantin

Mari Ståhl

Socionom & leg. psykoterapeut

Utbildning

Socionomexamen
Systemisk familjeterapiutbildning (BAM)
Grundutbildning i kognitiv beteendeterapi (Steg 1)
Psykoterapeutprogrammet med inriktning KBT (Steg 2)

Handledare och lärare i KBT

Arbetslivserfarenhet

Utredning och behandling inom socialtjänsten
Miljöterapi inom institutionsvård dygnet runt
Behandling inom psykiatrisk öppenvårdsmottagning specialist enhet mot ätstörningar
Psykoterapeutisk behandlingsarbete Barn- och ungdomspsykiatri
Konsultation/handledningsuppdrag

Har avtal med landstinget i Kalmar angående rehabiliteringsgarantin