Organisationsutveckling

Tydliga förväntningar, bra förutsättningar och gott socialt stöd är grunden i all organisationspsykologi. När människor mår bra, känner sig stimulerade och trygga på sin arbetsplats så ökar förutsättningarna för fokus på arbetsuppgifterna och framtiden.

Organisationsanalys

Våra organisationspsykologiska utgångspunkter finns inom systemteori, inlärningsteori och kognitiv teori. Vi är måna om att en organisationsanalys inte blir en skrivbordsprodukt utan gör en skillnad för uppdragsgivaren. Vi erbjuder ett stöd genom hela processen.

Grupputveckling

I en välfungerande arbetsgrupp med yrkesstolthet lägger deltagarna sitt engagemang på att lösa en gemensam uppgift och det gemensamma resultatet blir mer än summan av delarna. Gruppen som plattform för att lösa en arbetsuppgift kan vara oslagbar. Men lika kraftfull som en fungerande arbetsgrupp kan vara, lika begränsande och destruktiv kan en icke fungerande arbetsgrupp vara. I samarbete med vår uppdragsgivare utformar vi ett upplägg som kan innefatta gruppövningar och utbildningsmoment som stärker gruppens kommunikation och identitet.

Ledarskapsutveckling

Ledarskap kräver bland annat självinsikt och förmåga till självreflektion. Du behöver också en god allmän kunskap i mänskligt beteende som individ och i grupp. Vi erbjuder personlighetsprofilering, handledning och utbildning i rollen som chef.

Öppettider

Vi finns tillgängliga
kontorstider.

Mobil-kontakt

Joakim Frisk
0730 – 518 177
Mari Ståhl
0768 – 089 047
Magnus Larsson
0739 – 826 179

Mail-kontakt

Besöks- och postadress

Samtalsbolaget
Storgatan 45
392 31 KALMAR