Om oss

Samtalsbolaget är ett nätverk av konsulter i psykoterapi och psykologi. Vi startade 2012 och är en etablerad verksamhet i Kalmar.
Vi har var och en egna företag och vi kan utföra uppdrag enskilt eller tillsammans. Förutom gemensam hemsida delar vi mottagning på Kvarnholmen i Kalmar.

Joakim Frisk

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare I psykoterapi & specialist i klinisk psykologi

Utbildning

 • Psykologprogrammet Kognitiv psykoterapi (steg 1) med fördjupning i organisationsutveckling
 • Psykoterapeutprogrammet med inriktning familjeterapi (steg 2)
 • Vidareutbildning i Neuropsykiatrisk diagnostik och behandling
 • UGL Utveckling av grupp och ledare
 • Utbildad i familjerekonstruktion Linköpings universitet
 • Handledarutbildningen i systemteoretisk psykoterapi (UHÄ)
 • Specialistexamen i klinisk psykologi med inriktning behandling/psykoterapi (Sveriges psykologförbund)

Arbetslivserfarenhet

 • Barn- och ungdomspsykiatri: utredning, handledning och behandling.
 • Privat verksamhet: primärvårdsbehandling, vägledande samtal
 • Föreläsning och utbildning i: att möta människor i kris, systemteori, systemisk familjeterapi, öppenvårdsbehandling med inriktning familj
 • Adoptionsutredningar
 • Handledning BUP, Barn- och undomshälsa, elevhälsa, socialtjänst, HVB, steg-1 (UHÄ),
 • Organisationsutveckling grupp/ledarskap: privata bolag

Mari Ståhl

Socionom & leg. psykoterapeut, leg Hälsosjukvårdskurator, Handledare och Lärare i kognitiv beteende terapi (KBT)

Utbildning

 • Socionomexamen
 • Systemisk familjeterapiutbildning (BAM)
 • Grundutbildning i kognitiv beteendeterapi (Steg 1)
 • Psykoterapeutprogrammet med inriktning KBT (Steg 2)
 • Handledare och lärare i KBT (Steg 3)

Arbetslivserfarenhet

 • Socialtjänst, myndighetsutövning, behandling och handledning.
 • Institutionsvård dygnet runt, strukturerad miljöterapi.
 • Psykiatriska öppenvårdsmottagning specialistenhet mot ätstörning.
 • Barn -och ungdomspsykiatri, psykoterapeutiskt behandlingsarbete.
 • Primärvård, Psykisk hälsa.
 • Privat verksamhet, HR uppdrag inom privat och offentlig verksamhet, konsultation. Utbildningsterapier inom ramen för steg 1 utbildning.
 • Handledning: primärvård psykiskhälsa, socialtjänsten öppenvård, specialisttandvård, drifthandledning inom elevhälsa, folkhögskola, omsorgspersonal, HVB samt handledare inom social verksamhet.
 • Utbildningsuppdrag kopplad till steg 1 utbildning i KBT.
 • Region Kalmar län, vårdavtal primärvård psykisk hälsa, psykiatriförvaltningen, handledare avtal, Beställarenheten psykoterapi kopplad till specialisttandvård.

Magnus Larsson

Socionom leg. Psykoterapeut, leg Hälsosjukvårdskurator, Handledare och Lärare i kognitiv beteende terapi (KBT)

Utbildning

 • Socionomexamen
 • Grundutbildning i Kognitiv beteendeterapi (steg 1)
 • Grundutbildning i Dialektisk beteendeterapi
 • Psykoterapeutprogrammet med inriktning KBT (steg 2)
 • Handledar- och lärarutbildning i psykoterapi (steg 3)

Arbetslivserfarenhet

 • Socialtjänst, myndighetsutövning, behandling och handledning
 • Barn -och ungdomspsykiatri, psykoterapeutiskt behandlingsarbete
 • Primärvård, Psykisk hälsa
 • Privat verksamhet, HR uppdrag inom privat och offentlig verksamhet, konsultation. Utbildningsterapier inom ramen för steg 1 utbildning.
 • Handledning: primärvård psykiskhälsa, socialtjänsten öppenvård, specialisttandvård, drifthandledning inom elevhälsa, folkhögskola, omsorgspersonal, HVB samt handledare inom social verksamhet.
 • Utbildningsuppdrag kopplad till steg 1 utbildning i KBT.
 • Region Kalmar län, vårdavtal primärvård psykisk hälsa, psykiatriförvaltningen, handledare avtal, Beställarenheten psykoterapi kopplad till specialisttandvård.

Öppettider

Vi finns tillgängliga
kontorstider.

Mobil-kontakt

Joakim Frisk
0730 – 518 177
Mari Ståhl
0768 – 089 047
Magnus Larsson
0739 – 826 179

Mail-kontakt

Besöks- och postadress

Samtalsbolaget
Storgatan 45
392 31 KALMAR