Handledning och utbildning

Vi kan ge handledning till dig som jobbar med människor i olika sammanhang. Exempelvis inom skola, socialtjänst, omsorg eller region. Vi handleder skolsköterskor, lärare, socialsekreterare, familjebehandlare, omsorgsboendepersonal, boendestödjare och vuxen- och barnpsykiatrisk öppenvårdspersonal.

Handledning

Handledning är för oss en självklar del i att jobba med människor inom skola, vård och omsorg. Handledningens syfte och målsättning ska vara anpassad utifrån det specifika uppdraget och samtidigt ha ett utvecklingsfrämjande fokus.

Vi kan ge handledning i våra lokaler eller hos er som uppdragsgivare. Vi ser handledningen som ett tillfälle för reflektion och samtal kring de svårigheter som man står inför i det vardagliga arbetet. Handledaren ska utgå ifrån den enskildes kunskapsnivå men också sträva efter att hitta utvecklingspotentialen hos varje enskild deltagare. Handledningen ska stärka den professionella identiteten samt ge stöd och avlastning. Vi kan erbjuda handledning utifrån system teori, inlärningsteori och kognitiv teori.

Utbildning

Vi kan skräddarsy utbildningar till er utifrån era behov i verksamheten. Utbildningar kan ofta kombineras med handledning och mer praktiska inslag. Vi är noga med att våra utbildningar ska hålla en god kvalité och att vi har god kunskap på området. Hör av er så kommer vi överens om ett upplägg.

Öppettider

Vi finns tillgängliga
kontorstider.

Mobil-kontakt

Joakim Frisk
0730 – 518 177
Mari Ståhl
0768 – 089 047
Magnus Larsson
0739 – 826 179

Mail-kontakt

Besöks- och postadress

Samtalsbolaget
Storgatan 45
392 31 KALMAR